รับสิทธิ์ซื้อ Mac และ iPad
ในราคาเพื่อการศึกษา

สำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย

สำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัย

Apple Pencil

ราคาเพื่อนักศึกษา : ฿3,100

ราคาปกติ ฿3,400

ราคาเพื่อนักศึกษา : ฿4,190

ราคาปกติ ฿4,490

ตัวท็อปเรื่องเรียน นักศึกษาผ่อนได้

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
ให้กับนักเรียนทุกคน

ให้นักเรียนสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมใน iPad

Apple สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียน