Stores

ดูแผนที่

iStudio at Fashion Island

ที่อยู่
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 2079 ชั้น 2
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

โทร
084 528 0222

เวลาทำการ
10.00 – 21.00 น. (เปิดทำการทุกวัน)

โซนกลางห้าง ใกล้กับร้าน exports
ตรงข้ามร้านกาแฟดอยตุง

ดูแผนที่

iStudio at The Mall Lifestore Ngamwongwan

ที่อยู่
เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชั้น 3
หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร
084 528 0555

เวลาทำการ
10.00 – 21.00 น. (เปิดทำการทุกวัน)

บริเวณหน้าลิฟต์แก้ว ใกล้กับร้าน Watsons

ดูแผนที่

iStudio at The Promenade

ที่อยู่
ห้างสรรพสินค้า เดอะพรอมานาด ห้องเลขที่ 1026-1027
เลขที่ 587 ถนนรามอินทรา แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร
085 442 7077

เวลาทำการ
10:00 – 21:00 น. (เปิดทำการทุกวัน)

ชั้น 1 เยื้องร้าน haagendazs

ดูแผนที่

iStudio at Robinson Trang

ที่อยู่
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง ห้องเลขที่ 204 ชั้น 2
เลขที่ 138 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

โทร
089 071 9900

เวลาทำการ
10:00 – 20:00 น. (เปิดทำการทุกวัน)

โรบินสันตรังชั้น 2 ฝั่งโรงหนัง SF

ดูแผนที่

iBeat at Terminal 21 Asok

ที่อยู่
ศูนย์การค้า Terminal 21 Asok ชั้น 1 ห้อง 1044
เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร
061 589 9967

เวลาทำการ
10:00 – 21:30 น. (เปิดทำการทุกวัน)

ชั้น 1 ฝั่ง BTS (โซนหน้าห้าง) ติดบันไดเลื่อน

ดูแผนที่

iBeat at Terminal 21 Korat

ที่อยู่
ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ชั้น 1 ห้อง 1040
เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร
044 498 819, 092 259 0299

เวลาทำการ
10:00 – 21:00 น. (เปิดทำการทุกวัน)

ชั้น 1 บันไดเลื่อนกลาง รูปปั้นคนถือร่มอยู่หน้าร้าน

ดูแผนที่

U•Store at Srinakharinwirot University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร
080 781 5577

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

อาคาร 300 ล้าน ชั้น 2 ทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย

ดูแผนที่

U•Store at Mahidol University Faculty of Public Health

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 1 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร
092 268 9867

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ติดโรงพยาบาลเด็ก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฏ

ดูแผนที่

U•Store at Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

ที่อยู่
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร
084 933 9760

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

บริเวณโถงลิฟต์โซน C ตรงข้ามศูนย์อาหาร Food World

ดูแผนที่

U•Store at Siam University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร International College
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 102-3 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม
เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160

โทร
082 224 9900

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ใกล้กับ J&T Express

ดูแผนที่

U•Store at Prince of Songkla University

ที่อยู่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาคารรัตนชีวรักษ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร
061 416 6533

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ตึกฉุกเฉินใหม่ ตรงข้ามห้างโลตัส มอ. เยื้องจุดส่งพัสดุ Kerry

ดูแผนที่

U•Store at Ubon Ratchathani Rajabhat University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร้านค้าสวัสดิการ
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร
065 508 7018

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

อยู่ด้านในร้านค้าสวัสดิการตรงข้ามกับสนามฟุตบอล

ดูแผนที่

U•Store at Walailak University

ที่อยู่
ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องเลขที่ A4 เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร
098 276 3891

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

โรงอาหารช่อประดู่ ห้อง A4

ดูแผนที่

U•Store by UFicon at Srinakharinwirot University Ongkharak Campus

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63
หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร
064 930 4522

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ติดร้าน Cafe Amazon

ดูแผนที่

U•Store by UFicon at Suratthani Rajabhat University

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทร
081 116 3633

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ติดร้าน 7-Eleven หอพักนักศึกษา

ดูแผนที่

U•Store by UFicon at Walailuk University Hospital

ที่อยู่
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาคาร A ชั้น G
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
นครศรีธรรมราช 80160

โทร
092 437 2564

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุด วันอาทิตย์

ด้านหน้าศูนย์อาหาร ชั้น G