การรับประกันและเคลมสินค้า

Q : กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่
A :  สินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนทดแทน ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง

Q : สินค้ามีการรับประกันหรือไม่
A :  เรารับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท
สินค้าและผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย

Q : สามารถเคลมสินค้าได้ที่ไหนบ้าง
A : ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้า ได้ที่ศูนย์บริการ iMedic ดังรายละเอียดนี้
https://www.uficon.com/imedic/index.html

Q : กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถคืนสินค้าและขอคืนเงินได้หรือไม่
A : เรารับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้งเพื่อตรวจสอบ โดยกรณีที่ลูกค้าต้องการขอคืนเงิน
จะใช้เวลาดำเนินการนับจากวันที่ได้รับแจ้งไม่เกิน 15 วันทำการ

การสั่งซื้อและชำระเงิน

Q : สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ สามารถรับสินค้าที่ไหนได้บ้าง
A : ลูกค้าสามารถเลือกให้ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ หรือสาขาในเครือ UFicon

Q : เมื่อสั่งซื้อแล้วใช้เวลาจัดส่งสินค้ากี่วัน
A : ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลใช้เวลาส่งสินค้าไม่เกิน 3 วันทำการ และในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่เกิน 5 วันทำการ

Q : กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อต้องทำอย่างไร
A :  กรณีลูกค้าสั่งจัดส่งไปยังที่อยู่และได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งกลับมาทางช่องทางที่สั่งซื้อสินค้า เช่น Line@uficon, Line@ustore, FaceBook Fanpage: iStudioby UFicon, ShopeeMall iStudio by UFicon หรือ LAZ Mall iStudio by UFicon เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าให้ หรือกรณีลูกค้าเลือกรับสินค้าที่ iStudio by UFicon, iBeat by UFicon หรือ U•Store by UFicon สามารถแจ้งเปลี่ยน ณ ร้านค้าได้ทันที

ลิงค์ เรารับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง * เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท
สินค้าและผู้ผลิตแต่ละราย

Q : เมื่อสั่งซื้อสินค้าและทำการระบุที่อยู่จัดส่งแล้ว สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดส่งภายหลังได้หรือไม่
A :  ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดส่งภายหลังได้

Q : สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยชำระเงินปลายทาง
A :  ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินปลายทาง

Q : สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยจัดส่งไปยังต่างประเทศได้หรือไม่
A :  การจัดส่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น

สาขาที่เปิดให้บริการ

ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการในสาขาของเราตามวัน-เวลาที่เปิดให้บริการ ดูเพิ่มเติม