คุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง
E-mail และ SMS ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน