แบบสำรวจความสนใจสินค้า Apple

เพื่ออัปเดตสินค้ารุ่นใหม่และรับข้อมูลข่าวสารได้เร็วก่อนใคร ที่ iStudio by UFicon


เงื่อนไข

  1. แบบสำรวจความต้องการของลูกค้านี้จัดทำโดยบริษัท ยูฟิคอน จำกัด
    ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2023 – 31 ม.ค. 2024
  2. แบบสำรวจความต้องการของลูกค้านี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Line@UFicon