เลือกรุ่น iPhone 13 ที่ท่านสนใจ

ทางบริษัทรับสินค้า / จัดส่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป
(รับสินค้าที่สาขาสามารถมัดจำ 1,000.- หรือชำระเต็มจำนวน l จัดส่ง Delivery ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น)

iPhone 13 Pro Max
ราคาเริ่มต้นที่ 42,900.-

iPhone 13 Pro
ราคาเริ่มต้นที่ 38,900.-

iPhone 13
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900.-

iPhone 13 mini
ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-

หมายเหตุ
– การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเฉพาะ iPhone 13 และ iPhone 13 Pro สีเขียวเท่านั้น
– รายการสั่งซื้อรับสินค้าที่สาขาสามารถมัดจำ 1,000.- และชำระเงินโอนเต็มจำนวนหรือผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
– รายการการสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง Delivery ต้องชำระเงินโอนเต็มจำนวนหรือผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
– จัดส่งสินค้าทุกรายการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป ตามลำดับการสั่งซื้อ