ลงทะเบียนแสดงความสนใจ
MacBook Air ขนาดจอ 15"

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ
iPad Air

โปรดตรวจสอบวันวางจำหน่ายอีกครั้ง


เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. โปรดตรวจสอบวันวางจำหน่ายอีกครั้ง
  2. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Line@UFicon