ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 13 Pro

สั่งซื้อเครื่องสีเขียวอัลไพน์ล่วงหน้า วันที่ 18 มี.ค. 2565
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เริ่มวางจำหน่าย 25 มี.ค. 2565

สั่งซื้อเครื่องสีเขียวอัลไพน์ล่วงหน้า วันที่ 18 มี.ค. 2565
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
เริ่มวางจำหน่าย 25 มี.ค. 2565


เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

 1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจระหว่างวันที่ 9 มี.ค. 2565 ถึง 16 มี.ค. 2565
 2. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Line@UFicon

เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

 1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจระหว่าง
  วันที่ 9 มี.ค. 2565 ถึง 16 มี.ค. 2565
 2. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ
  อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Line@UFicon