จ่ายสั้นๆ ใช้ยาวๆ
กับแคชจอย

อนุมัติปั๊ป รับเครื่องทันที
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

พิเศษต่อที่ 1

รับดอกเบี้ย พิเศษ

1.17%

นาน 24 เดือน

(วงเงินสูงสุด 100,000.-)

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกข้อมูลกับพนักงานที่สาขา iStudio, iBeat และ U•Store by UFicon
 • ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS
 • รับเครื่องที่ท่านต้องการได้เลย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ อายุ 20 – 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร (อายุงาน 4 เดือน) มีรายได้ต่อเดือนสุทธิ 7,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร หรือเดินบัญชีผ่านธนาคาร
 • เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ อายุ 20 – 65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน (อาชีพอิสระ 1 ปี) รายรับสุทธิต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต
 • เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • เจ้าของธุรกิจใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน อาชีพอิสสระ ช้ Statement ย้อนหลัง 12 เดือน

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 2 เท่าของรายได้
กรณีเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท

วงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้
กรณีเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป หรือสูงสุด 1 แสนบาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65