อัตราค่าบริการ
Service Charge

กรุณาสํารองข้อมูลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

Please backup your own data before the service

ทางศูนย์บริการ iMedic ไม่สามารถปลดล็อก Apple ID ให้ลูกค้าได้ตามนโยบายของ Apple

Due to Apple services policy, please contact Apple Hotline if your Apple ID was locked.

ค่าบริการตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ Mac

Service Charge for Mac
1,605 THB

ค่าบริการตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ iOS iDevice

Service Charge for iOS iDevice
535 THB
(300THB สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่)

ค่าบริการ Mac OS สําหรับ Mac
– Upgrading Mac OS / Installing Mac OS
– ขอเอกสารยืนยันอาการเสีย
– ขอใบเสนอราคา
– กู้ข้อมูล 3,500 THB

ค่าบริการ Restore สําหรับ iDevice
– Hi Level Firmware Reset & Restoring
– ขอเอกสารยืนยันอาการเสีย
– ขอใบเสนอราคา

ค่าบริการ Boot Camp
ค่าบริการ Installing Windows on BootCamp

ค่าบริการทําความสะอาดภายใน /
เช็ดกระจกภายใน Cleaning Internal & External Hardware

ปรึกษาปัญหาการใช้งาน iOS และ Mac OS X

Do more using Mac and other Apple devices
30min : 535 THB | 60min = 1,070 THB

ค่าบริการ
Service Charge

  • iPad
  • iPhone
  • Watch
  • Accessories

บาท(Baht)

iPad mini 4 , 5

10,500

iPad mini 6 WiFi

12,900

iPad mini 6 WiFi+Cell

14,700

iPad Air , iPad Gen 5 , 6 , 7 , 8 , 9

9,800

iPad Air 2

10,500

iPad Pro 9.7-inch / Air 3

13,500

iPad Air 4, iPad Air 4 WiFi

15,900

iPad Pro 10.5-inch

16,700

iPad Pro 11-inch Gen 1 , 2 , Gen3 WiFi Only

18,500

iPad Pro 11-inch Gen 3 Cell

20,500

iPad Pro 12.9-inch Gen 1 , 2

22,000

iPad Pro 12.9-inch Gen 3 , 4

23,900

iPad Pro 12.9-inch Gen 5 WiFi

25,900

iPad Pro 12.9-inch Gen 5 WiFi+Cell

27,900

บาท(Baht)

iPad (All Model)

4,200

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาทจอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)

บาท(Baht)

iPhone 6 / 6s / SE (Gen2)

9,500

iPhone 6 Plus / 6s Plus

11,500

iPhone 7

11,200

iPhone 7 Plus , 8

12,800

iPhone 8 Plus , XR , 11 , 12 Mini

14,400

iPhone 12,13

16,400

iPhone X,XS,11,12,13 Pro

21,000

iPhone Xs Max ,11,12,13 Pro Max

23,000

iPod Touch Gen 4, 5 , 6

5,900

iPod Shuffle 4

1,600

iPod Nano Gen 7

4,500

บาท(Baht)

Rear System iPhone 12 & 13 mini

9,900

Rear System iPhone 12 & 13

11,600

Rear System iPhone 12 & 13 Pro

17,900

Rear System iPhone 12 & 13 Pro Max

18,200

บาท(Baht)

iPhone 5s , SE , 6 , 6 Plus

1,600

iPhone 6s , 6s Plus , 7 , 7 Plus , 8 , 8 Plus

1,600

iPhone X , Xr , Xs , Xs Max

2,300

iPhone 11 , 12 , 13

2,300

บาท(Baht)

iPhone SE / 6 / SE Gen2

4,300

iPhone 6 Plus , 6s / 7 / 8

4,900

iPhone 6s Plus / 7 Plus / 8 Plus

5,900

iPhone Xr , 11

6,900

iPhone 12, 13 Mini

7,900

iPhone 12, 13

9,500

iPhone X , XS , 11 Pro , 12 , 12-13 Pro

9,900

iPhone Xs Max , 11 , 12-13 Pro Max

11,700

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาท) จอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)

บาท(Baht)

Apple Watch SE (GPS) (Aluminum) , Nike+

7,800

Apple Watch SE (GPS+Cell) (Aluminum) , Nike+

8,700

Apple Watch , Apple Watch Series 2 (Stainless Steel)

9,400

Apple Watch Edition 2 , 3 Edition (Ceramic)

28,100

Apple Watch Series 3 , Nike Series (GPS)

5,900

Apple Watch Series 3 , Nike (GPS+Cellular) (Aluminum)

8,900

Apple Watch Series 4 (GPS) , Nike+ (GPS)

11,300

Apple Watch Series 4 , Nike (GPS+Cellular) (Aluminum)

13,100

Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (Stainless Steel)

14,900

Apple Watch Series 5 , 6 , Nike Series (GPS)

10,500

Apple Watch Series 5 , 6 , Nike (GPS+Cellular) (Aluminum)

12,300

Apple Watch Series 5 , 6 (GPS+Cellular) (Stainless Steel)

14,000

Apple Watch Edition (titanium)

17,600

บาท(Baht)

Apple Watch (All Model)

3,900

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาทจอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)

บาท(Baht)

Apple Pencil (Battery issue)

1,400

Apple Pencil (OOW)

3,200

Apple Pencil Gen 2 (Battery isuue)

1,200

Apple Pencil Gen 2 (OOW)

4,100

AirPod Gen 1 Charging Case (Batt issue)

2,300

AirPod Gen 2 Wireless Charging Case (Battery issue)

2,700

AirPod Gen 3 Wireless Charging Case (Battery issue)

2,800

AirPod Gen 1,2 (L,R)(Battery issue)

1,800

AirPod Gen 3 (L,R)(Battery issue)

1,800

AirPod Case (OOW&Lost Replacement)

2,300

AirPod (OOW&Lost Replacement ) Gen 1,2 (L,R)

2,700

AirPod (OOW&Lost Replacement ) Gen 3 (L,R)

2,800

Wireless Charging Case (OOW&Lost Replacement)

3,100

AirPod Pro (Battery issue)

1,800

AirPod Pro (OOW Replacement) L,R

3,500

AirPod Pro Case (Lost Replacement)

3,900

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาทจอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)