อัตราค่าบริการ
Service Charge

กรุณาสํารองข้อมูลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

Please backup your own data before the service

ทางศูนย์บริการ iMedic ไม่สามารถปลดล็อก Apple ID ให้ลูกค้าได้ตามนโยบายของ Apple

Due to Apple services policy, please contact Apple Hotline if your Apple ID was locked.

ค่าบริการตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ Mac

Service Charge for Mac
1,605 THB

ค่าบริการตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ iOS iDevice

Service Charge for iOS iDevice
535 THB
(300THB สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่)

ค่าบริการ Mac OS สําหรับ Mac
– Upgrading Mac OS / Installing Mac OS
– ขอเอกสารยืนยันอาการเสีย
– ขอใบเสนอราคา
– กู้ข้อมูล 3,500 THB

ค่าบริการ Restore สําหรับ iDevice
– Hi Level Firmware Reset & Restoring
– ขอเอกสารยืนยันอาการเสีย
– ขอใบเสนอราคา

ค่าบริการ Boot Camp
ค่าบริการ Installing Windows on BootCamp

ค่าบริการทําความสะอาดภายใน /
เช็ดกระจกภายใน Cleaning Internal & External Hardware

ปรึกษาปัญหาการใช้งาน iOS และ Mac OS X

Do more using Mac and other Apple devices
30min : 535 THB | 60min = 1,070 THB

ค่าบริการ
Service Charge

  • iPad
  • iPhone
  • Watch
  • Accessories

บาท(Baht)

iPad mini 4 , 5

11,700

iPad mini 6 WiFi

13,990

iPad mini 6 WiFi+Cell

16,600

iPad Air , iPad Gen 5 , 6 , 7 , 8 , 9

10,900

iPad Air 3

15,700

iPad Air 4 , iPad Air 5 WiFi

17,900

iPad Air 4, iPad Air 5 Cellular

19,990

iPad Pro 10.5-inch

18,990

iPad Pro 11-inch Gen 1 , 2

21,590

iPad Pro 11-inch Gen 3 WiFi Only

22,500

iPad Pro 11-inch Gen 3 WiFi+Cell

25,190

iPad Pro 12.9-inch Gen 1 , 2

25,100

iPad Pro 12.9-inch Gen 3 , 4

28,100

iPad Pro 12.9-inch Gen 5 WiFi

31,500

iPad Pro 12.9-inch Gen 5 WiFi+Cell

33,900

บาท(Baht)

iPad (All Model)

4,500

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาทจอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)

บาท(Baht)

iPhone 6s / SE (Gen2)

10,000

iPhone 6s Plus / SE (Gen 3)

11,900

iPhone 7

10,500

iPhone 7 Plus , 8

12,900

iPhone 8 Plus , XR , 11 , 12 Mini

15,500

iPhone 12,13

17,800

iPhone X,XS,11,12,13 Pro

21,900

iPhone Xs Max ,11,12,13 Pro Max

24,100

iPhone 14

21,900

iPhone 14 Plus

24,100

iPhone 14 Pro

26,900

iPhone 14 Pro Max

28,400

บาท(Baht)

iPhone 5s , SE , 6 , 6 Plus

2,590

iPhone 6s , 6s Plus , 7 , 7 Plus , 8 , 8 Plus

2,590

iPhone X , Xr , Xs , Xs Max

3,290

iPhone 11 , 12 , 13

3,290

iPhone 14 all Model

4,840

บาท(Baht)

iPhone SE / 6 / SE Gen2

4,900

iPhone 6 Plus , 6s / 7 / 8

5,600

iPhone 6s Plus / 7 Plus / 8 Plus

6,500

iPhone Xr , 11

7,700

iPhone 12, 13 Mini

8,600

iPhone 12, 13 ,14

11,000

iPhone X , XS , 11 Pro , 12 Pro , 13 Pro

11,000

iPhone Xs Max , 11 , 12 , 13 Pro Max

13,400

iPhone 14 Pro , 14 Plus

13,400

iPhone 14 Pro Max

16,000

บาท(Baht)

iPhone Rear System iPhone 12 , 13 mini ROW, Thailand

10,900

iPhone Rear System iPhone 12 , 13 ROW, Thailand

12,500

iPhone Rear System iPhone 12 , 13 Pro ROW, Thailand

17,900

iPhone Rear System iPhone 12 ,13 Pro Max ROW, Thailand

19,900

iPhone Rear System iPhone 14 Pro ROW, Thailand

20,000

iPhone Rear System iPhone 14 Pro Max ROW, Thailand

22,700

iPhone Mid System iPhone 14 ROW, Thailand

16,500

iPhone Mid System iPhone 14 Plus ROW, Thailand

18,900

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาท) จอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)

บาท(Baht)

Apple Watch SE (GPS) (Aluminum) , Nike+

7,800

Apple Watch SE (GPS+Cell) (Aluminum) , Nike+

8,700

Apple Watch , Apple Watch Series 2 (Stainless Steel)

9,400

Apple Watch Edition 2 , 3 Edition (Ceramic)

28,100

Apple Watch Series 3 , Nike Series (GPS)

5,900

Apple Watch Series 3 , Nike (GPS+Cellular) (Aluminum)

8,900

Apple Watch Series 4 (GPS) , Nike+ (GPS)

12,600

Apple Watch Series 4 , Nike (GPS+Cellular) (Aluminum)

14,700

Apple Watch Series 4 (GPS+Cellular) (Stainless Steel)

16,700

Apple Watch Series 5 , 6 , Nike Series (GPS)

12,600

Apple Watch Series 5 , 6 , Nike (GPS+Cellular) (Aluminum)

14,700

Apple Watch Series 5 , 6 (GPS+Cellular) (Stainless Steel)

16,700

Apple Watch Edition (titanium)

18,600

Apple Watch Series 7 Nike Series (GPS)

14,700

Apple Watch Series 7 Nike (GPS+Cellular)(Aluminum)

16,700

Apple Watch Series 7 Nike (GPS+Cellular)(Stainless Steel)

16,700

บาท(Baht)

Apple Watch (All Model)

3,900

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาทจอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)

บาท(Baht)

Apple Pencil (Battery issue)

1,400

Apple Pencil (OOW)

3,200

Apple Pencil Gen 2 (Battery isuue)

1,200

Apple Pencil Gen 2 (OOW)

4,100

AirPod Case Gen 1 (OOW&Lost Replacement)

2,300

AirPod Earbud Gen 1,2 (L,R)(OOW&Lost Replacement)

2,900

AirPod Earbud Gen 3 (L,R)(OOW&Lost Replacement)

3,600

AirPod Charging Case Gen 1,2 (OOW&Lost Replacement)

3,100

AirPod Wireless Charging Case Gen 1,2 (OOW&Lost Replacement)

3,200

AirPod Pro Earbud (L,R) (OOW&Lost Replacement )

3,700

AirPod Pro Charging Case (OOW&Lost Replacement)

4,000

AirPod Gen 1 Charging Case (Batt issue)

1,800

AirPod Gen 2,3 Wireless Charging Case (Battery issue)

1,800

AirPod Earbud Gen 1,2,3 (L,R)(Battery issue)

1,800

AirPod Earbud Gen 3 (L,R)(Battery issue)

1,800

AirPod Pro Earbud (L,R)(Battery issue)

1,800

AirPod Pro Case (Battery issue)

1,800

AirPod (OOW&Lost Replacement ) Gen 1,2 (L,R)

2,700

AirPod (OOW&Lost Replacement ) Gen 3 (L,R)

2,800

Wireless Charging Case (OOW&Lost Replacement)

3,100

AirPod Pro (Battery issue)

1,800

AirPod Pro (OOW Replacement) L,R

3,500

AirPod Pro Case (Lost Replacement)

3,900

*เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน (Exchange)
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
2. เครื่องที่ได้รับ มีคุณสมบัติ (สเปค) เหมือนเครื่องเดิมที่นํามาทําการซ้อมทุกประการ เช่น รุ่น, สี, ความจุ เป็นต้น
3. เครื่องที่ได้รับ มีการรับประกัน 90 วัน หรือนับประต่อจากเครื่องเดิม ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดคุ้มครองนานกว่า
4. เป็นราคาแลกเปลี่ยน (Exchange) เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น (ไม่มีกล่อง หรือสายนาฬิกา หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ)
5. การพิจารณาอนุมัติในการแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทาง Apple
6. มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (300 บาทจอแสดงผลและชิ้นส่วนอื่นๆ (535 บาท)