คําถามที่พบบ่อย

FAQ

วิธีใช้ AirDrop บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คลิก

iCloud สํารองข้อมูลอะไรบ้าง คลิก

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับรูปภาพ iCloud คลิก

ใช้ Face ID บน iPhone หรือ iPad Pro คลิก

เปิดใช้แล้วฝึกหัดใช้ VoiceOver บน iPhone คลิก

หากคุณลืมรหัส iPhone ของคุณ คลิก

รูปถ่ายไม่ชัด คลิก

หากคุณไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงผิดเพี้ยนจากลําโพง iPhone, iPad หรือ iPod touch คลิก

กล้องหลังถ่ายภาพสั่น คลิก

หาก iPhone ค้างอยู่ที่โลโก้ Apple คลิก