ลงทะเบียน Mac Test Drive

iPhone ใช้ง่ายยังไง Mac ใช้ง่ายอย่างนั้น

เข้าร่วม Mac Test Drive (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

  • ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 (รอบละ 30 นาที)
  • ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 (รอบละ 30 นาที)

    กรุณาเลือกสาขาที่เข้ารับบริการ