เลือกรุ่น Mac ที่ต้องการเปรียบเทียบ

 
MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว (ชิป M2)
MacBook Air รุ่น 15 นิ้ว (ชิป M3)
MacBook Pro รุ่น 16 นิ้ว (ชิป M3 Pro หรือ M3 Max)
MacBook Pro รุ่น 14 นิ้ว (ชิป M3)
MacBook Pro รุ่น 16 นิ้ว (ชิป M3 Pro หรือ M3 Max)
เลือกรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบ
รูปภาพ
สี
ข้อมูลสั้นๆ
ชิป
CPU
GPU
หน่วยความจำ
ความจุ HD
แบตเตอรี่
การเชื่อมต่อ