เลือกรุ่น Mac ที่ต้องการเปรียบเทียบ

 
MacBook Air 13-in. (M1)
MacBook Air 13-in. (M2)
MacBook Air 15-in. (M2)
MacBook Pro 13-in. (M2)
MacBook Pro 14-in. (M2 Pro or M2 Max)
Choose models to compare.
Product Images
Finish
Quick look
Chip
CPU
GPU
Memory
HD Capacity
Battery
Connectivity