บริการและความช่วยเหลือ

จากผู้ที่รู้จักผลิตภัณฑ์ Apple

ของคุณดีที่สุด

เพราะ Apple สร้างทั้งตัวเครื่อง ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ของ Apple
จึงมีระบบที่ผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียงผลิตภัณฑ์ AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการ
และความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่
จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว

ตรวจสอบราคา AppleCare+

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple และ
บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์
ครบวงจรในที่เดียว

เพิ่มความอุ่นใจด้วย
AppleCare+

Mac ทุกเครื่องมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ที่มีระยะเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน
โดย AppleCare+ สำหรับ Mac จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอ
หรือตัวเครื่องภายนอก หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุ*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันอีกมากมาย
Mac จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริงและมีเพียง AppleCare+ เท่านั้น
ที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple
ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว*

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์
– ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก*
– บริการนอกสถานที่: ขอให้ช่างเทคนิคมาให้บริการถึงที่ทำงานของคุณ
  หรือขอให้ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุมารับ Mac ของคุณไปให้บริการ*
– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง* : นำ Mac ของคุณมาที่ Apple Store
  หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์

AppleCare+ สำหรับ Mac คุ้มครองการซ่อมทั่วโลก ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง
โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่มีอยู่ทั่วโลก
ความคุ้มครองจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

– คอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ
– แบตเตอรี่*
– อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่อง เช่น อะแดปเตอร์แปลงไฟ
– หน่วยความจำ Apple (RAM)
– Apple USB SuperDrive
– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿3,300
 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอก
 หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุ*

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน ทำงานอยู่ออฟฟิศ หรือกำลังเดินทางคุณก็สามารถติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรงเพื่อสอบถาม
ข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้มากมาย เช่น

– การใช้ macOS และ iCloud
– การตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานแอปของ Apple อย่างเช่น
  แอปรูปภาพ, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote
  และแอประดับโปรอย่าง Final Cut Pro, Logic Pro และอื่นๆ
– การเชื่อมต่อกับพริ้นเตอร์และเครือข่ายไร้สาย

*การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ Mac และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครอง ความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ แบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้
และความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿3,300 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือตัวเครื่องภายนอก หรือ ฿10,000 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุ

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความพร้อมในการให้บริการของแต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple โดย Apple อาจขอให้ลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยอะไหล่ที่พร้อมติดตั้ง

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ สำหรับประเทศไทย
ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
การซื้อ Mac ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนด http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ]

ปกป้อง iPad ของคุณด้วย
AppleCare+

iPad ทุกเครื่องมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน
โดย AppleCare+ สำหรับ iPad, Apple Pencil และคีย์บอร์ดของ Apple สำหรับ iPad จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี
นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และรวมความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad และ ฿1,000 สำหรับ Apple Pencil หรือคีย์บอร์ดสำหรับ iPad ของ Apple*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง iPad, iPadOS และแอปพลิเคชันอีกมากมาย iPad จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง
และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียว โดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple
ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว*

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์
– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง* : นำ iPad ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
การให้บริการจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

– iPad ของคุณ
– แบตเตอรี่*
– Apple Pencil*
– คีย์บอร์ด iPad ของ Apple
– สาย USB และอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง
– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad
  และ ฿1,000 สำหรับ Apple Pencil หรือคีย์บอร์ด iPad ของ Apple

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน ทำงานอยู่ออฟฟิศ หรือกำลังเดินทาง
คุณก็สามารถโทรหาและติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรง
เพื่อสอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้มากมาย เช่น

– การใช้งาน iPadOS และ iCloud
– เครือข่ายไร้สาย
– แอปสำหรับ iPad ของ Apple เช่น FaceTime, Keynote, Numbers และ Pages

*การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ iPad, อุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่อง, Apple Pencil ที่ใช้งานร่วมกับ iPad ของคุณได้ 1 แท่งเท่านั้น และคีย์บอร์ดของ Apple สำหรับ iPad ที่ใช้งานร่วมกับ iPad ของคุณได้ 1 ชิ้นเท่านั้น
โดยจะคุ้มครอง ความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ แบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้ และความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad และ ฿1,000 สำหรับ Apple Pencil หรือคีย์บอร์ดของ Apple สำหรับ iPad อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทน
อาจมีชิ้นส่วน Apple ของแท้ที่เป็นชิ้นใหม่หรือที่เคยผ่านการใช้งาน ซึ่งได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดใน ข้อกำหนด

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความพร้อมในการให้บริการของแต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ สำหรับประเทศไทย
ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
การซื้อ iPad ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนด apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]

ปกป้อง iPhone ของคุณด้วย
AppleCare+

iPhone ทุกเครื่องมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน โดย AppleCare+ สำหรับ iPhone จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี
นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+* และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือกระจกด้านหลังตัวเครื่อง
หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุ*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง iPhone, iOS และแอปพลิเคชันอีกมากมาย iPhone จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง
และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple
ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว*

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์
– มีบริการแบบเสร็จในวันเดียวกันที่เมืองหลักส่วนใหญ่ทั่วโลก
– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ iPhone ของคุณมาที่ Apple Store
  หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตของ Apple*

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง
โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

– iPhone ของคุณ
– แบตเตอรี่*
– สาย USB-C เป็น Lightning ที่มาพร้อมกับเครื่อง
– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 สำหรับความเสียหายกับหน้าจอหรือกระจกด้านหลังตัวเครื่อง
  หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุ

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

ด้วย AppleCare+ สำหรับ iPhone ผู้เชี่ยวชาญของ Apple จะช่วยคุณแก้ปัญหา
เกี่ยวกับ iPhone ของคุณ, iOS, iCloud และแอปต่างๆ ของ Apple รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

– การใช้งาน iOS และ iCloud
– การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
– คำถามเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ Apple สำหรับ iPhone
  เช่น FaceTime, เมล และปฏิทิน

*การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ iPhone และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้
หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนดที่ www.apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus

ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลในวันที่คุณซื้อ AppleCare+, AppleCare+ สำหรับ iPhone มอบความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000
สำหรับการเปลี่ยนหน้าจอหรือความเสียหายกับกระจกด้านหลังตัวเครื่อง หรือ ฿3,300 สำหรับความเสียหายอื่นๆ จากอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมการให้บริการสำหรับความเสียหายกับกระจกด้านหลังตัวเครื่องครอบคลุมเฉพาะ
iPhone 12, iPhone 13 และ iPhone 14 เท่านั้น

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความพร้อมและตัวเลือกของบริการแบบเสร็จในวันเดียวกันอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรุ่นของ iPhone สำหรับการให้บริการในต่างประเทศนั้น Apple อาจซ่อมหรือเปลี่ยน iPhone และชิ้นส่วน iPhone ของคุณ
ด้วยรุ่นหรือชิ้นส่วน iPhone ที่เทียบเท่ากันซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่น ความครอบคลุมในการให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ AppleCare+
อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การซื้อ iPhone ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัย
กลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]

ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

ปกป้อง Apple Watch ของคุณด้วย
AppleCare+

Apple Watch, Apple Watch Nike และ Apple Watch Ultra ทุกเรือนมาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด
ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และ บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน
เมื่อคุณมี AppleCare+ สำหรับ Apple Watch, Apple Watch Nike และ Apple Watch Ultra
จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+*
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿2,300 สำหรับ Apple Watch
และ Apple Watch Nike และค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿2,600 สำหรับ Apple Watch Ultra*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง Apple Watch, watchOS และแอปพลิเคชันอีกมากมาย
Apple Watch จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้น
ที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple
ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชทหรือโทรศัพท์
– ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก: รับบริการด้านฮาร์ดแวร์จาก Apple ในท้องถิ่นขณะที่คุณเดินทางทั่วโลก*
– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ Apple Watch ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตของ Apple*

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง
โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยการให้บริการจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้:

– Apple Watch ของคุณ
– แบตเตอรี่*
– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
  โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿2,300 สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike
  หรือ ฿2,600 สำหรับ Apple Watch Ultra

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

ด้วย AppleCare+ สำหรับ Apple Watch ผู้เชี่ยวชาญของ Apple จะช่วยคุณแก้ปัญหา
เกี่ยวกับ Apple Watch ของคุณ, watchOS และแอปต่างๆ ของ Apple สำหรับ Apple Watch รวมถึงเรื่องต่อไปนี้
– การใช้งาน watchOS
– การเชื่อมต่อกับ iPhone รวมถึง iOS และแอป Apple Watch
– คำถามเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ Apple สำหรับ Apple Watch

*อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลในวันที่คุณซื้อ AppleCare+, AppleCare+ สำหรับ Apple Watch มอบความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ Apple Watch และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น หรือสำหรับแบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด
โปรดอ่านข้อกำหนดที่  apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

ความพร้อมในการให้บริการของแต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการ ที่ได้รับอนุญาตของ Apple ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ AppleCare+
อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การซื้อ Apple Watch ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]

ปกป้องหูฟังของคุณด้วย
AppleCare+

AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats ทุกคู่มาพร้อมกับ การรับประกันแบบจำกัด
ที่มีระยะเวลา 1 ปี
และ บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 90 วัน
โดย AppleCare+ จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+
และเพิ่มความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000*

บริการและความ
ช่วยเหลือทั้งหมด
ในที่เดียว

AppleCare+ พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียว
โดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงแก้ไขได้
ด้วยการโทรมาหาเราเพียงครั้งเดียว*

– สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple ผ่านทางแชท
หรือโทรศัพท์
– การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง*: นำหูฟังของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ความคุ้มครอง
ด้านฮาร์ดแวร์
ที่ครอบคลุมไป
ถึงอุบัติเหตุ

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง
โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การให้บริการจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

– AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats
– แบตเตอรี่*
– สายชาร์จ USB ที่มาพร้อมเครื่อง
– ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000

ตอบทุกข้อสงสัย
ของคุณ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ของ Apple

ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน ทำงานอยู่ออฟฟิศ หรือกำลังเดินทางคุณก็สามารถโทรหาและติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรง
เพื่อสอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้มากมาย เช่น

– การใช้งาน Siri
– การเชื่อมต่อ Bluetooth

มี AppleCare+ สำหรับ AirPods, AirPods Max, AirPods Pro, Beats EP, Beats Pro, Beats Solo Pro,
Beats Solo3 Wireless, Beats Studio Buds, Beats Studio3 Wireless, BeatsX, Powerbeats, Powerbeats Pro และ Powerbeats3 Wireless

*การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครองความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ แบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้
และความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจมีชิ้นส่วน Apple ของแท้ที่เป็นชิ้นใหม่
หรือที่เคยผ่านการใช้งาน ซึ่งได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในข้อกำหนด

อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไปและอาจเปลี่ยนแปลงได้

ความพร้อมในการให้บริการของแต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ
สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย การซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด
โปรดอ่านข้อกำหนด apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

[“Apple South Asia (Thailand) Limited” แปลเป็น “บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”] [“New Hampshire Insurance Company” แปลเป็น “บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์”]