เป็นเจ้าของ iPhone ก่อนใคร
กับข้อเสนอสุดพิเศษ

สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ iStudio by UFicon

สั่งซื้อล่วงหน้า
โปรโมชั่นบัตรเครดิต

บัตรเครดิต Krungsri

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด ฿18,000*

บัตรเครดิต First choice

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด ฿14,000*

บัตรเครดิต UOB CITI

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด ฿5,000*

บัตรเครดิต SCB 

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด ฿70,000* 

บัตรเครดิต ttb

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด ฿1,000*

บัตรเครดิต BBL

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%

บัตรเครดิต KBank

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

บัตรเครดิต KTC

ผ่อน 0% นานสูงสุด 4 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22.5%*

อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองและรับสินค้าที่ iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon และร้านค้าที่ร่วมรายการ

 1. ลูกค้าสามารถจอง iPhone 15 Series ได้ที่ https://pre-order.uficon.com ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 19:00 น. ถึง 21 ก.ย. 66 เวลา 23:59 น.
 2. ลูกค้าที่จองสินค้าต้องชำระเงินมัดจำเงินจำนวน 1,000 บาท ในวันจองสินค้า และจะต้องชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันรับสินค้า หรือ ชำระเงินเต็มจำนวน และจำนวนสิทธิการจองมีจำนวนจำกัด
 3. ลูกค้าที่จองสินค้า iPhone 15 Series ผ่านช่องทาง https://pre-order.uficon.com จอง จะได้รับสิทธิแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ และของสมนาคุณ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ลูกค้าจำเป็นต้องใช้สิทธิแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษพร้อมกับ iPhone 15 Series กรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิแลกซื้อตามเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เพิ่มเติมในภายหลังหรือขอชดเชยใดๆ ได้
 5. ลูกค้าจำเป็นต้อง Activate iPhone 15 Series เมื่อรับสินค้าที่ iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon และร้านค้าที่ร่วมรายการ
 6. กำหนดการรับสินค้า/จัดส่งสินค้า iPhone 15 Series ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 66 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
 7. หลังจากสั่งจอง หรือ ซื้อสินค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
 8. หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนของสมนาคุณ
 9. ลูกค้าที่จองสินค้า โดยชำระเงินมัดจำหรือซื้อสินค้าโดยชำระเงินเต็มจำนวน จะไม่สามารถยกเลิก , แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ จำหน่าย โดยให้มีมูลค่ามากกว่า
  หรือเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระจอง iPhone 15 Series ได้
 10. หากลูกค้าต้องการออกใบกำกับภาษี สามารถกรอกรายละเอียดการออกใบกำกับภาษีผ่าน https://pre-order.uficon.com หากต้องการแก้ไขรายละเอียด กรุณาแจ้ง Line@UFicon ภายในวันที่สั่งจองสินค้าเท่านั้น
  หากแจ้งมาภายหลังจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษีทุกกรณี
 11. ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินมัดจ/ใบกำกับภาษี ซึ่งเป็นหลักฐานการจองสินค้า iPhone 15 Series ผ่านอีเมล์ที่ลูกค้ากรอกรายละเอียดผ่าน https://pre-order.uficon.com ช่องทางเดียวเท่านั้น
 12. การเข้ารับสินค้าที่ iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon และร้านค้าที่ร่วมรายการ
 13. ลูกค้าจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินมัดจ/ใบกำกับภาษี ที่ได้รับกับทางบริษัทฯ เท่านั้น พร้อมกับแสดงบัตรประชาชน / ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ตัวจริงเท่านั้น หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง
  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น พร้อมเอกสารการมอบอำนาจนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
 14. ลูกค้าจะต้องเข้ารับตามวันที่ และเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นัดหมาย
 15. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับสิทธิแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ และของสมนาคุณ หรือสิทธิพิเศษในทุกกรณี
 16. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ยูฟิคอน จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ อีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้
  การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ยูฟิคอน จำกัด
 17. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองและรับสินค้า
 18. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจองและรับสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. การรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 20. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 21. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองและรับสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อ Line@UFicon

 

เงื่อนไขโปรโมชันเก่าแลกใหม่ iPhone 15 Series และส่วนลดเพิ่มเติม เฉพาะรุ่นที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 66 – 21 กันยายน 66

 1. เพียงขายสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แม็คบุ๊ค หรือ แอปเปิ้ล วอช ที่ใช้แล้วแบรนด์และรุ่นไหนก็ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อที่บริษัท ยูฟิคอน จำกัด กำหนด
  สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ iPhone 15 Series เครื่องใหม่ที่ iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.uficon.com/stores
  หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายของร้านค้า)
 2. ลูกค้าที่ใช้โปรโมชันเก่าแลกใหม่จะต้องชำระเงินมัดจ 1,000 บาท ในวันจองสินค้า และจะต้องชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันรับสินค้า
 3. จำกัดสิทธิในการขายเครื่องเก่าสูงสุด 3 เครื่อง ต่อการซื้อ iPhone 15 Series 1 เครื่อง
 4. เมื่อลูกค้านำเครื่องเก่ารุ่นที่กำหนดเข้าร่วมโปรโมชันเก่าแลกใหม่ เพื่อซื้อ iPhone 15 Series โดยราคาเครื่องเก่า เป็นไปตามที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องได้
  ที่ Url : Trade-in , iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 5. หากเครื่องลูกค้ามีรอยร้าวหรือรอยแตก สามารถนำไปที่ iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อตรวจสอบและประเมินราคารับซื้อได้
  ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด
 6. กรณีสั่งจองที่ https://pre-order.uficon.com , iStudio By UFicon , iBeat By UFicon และ U•Store By UFicon หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ จะต้องซื้อเครื่องใหม่กับร้านค้าที่มีการขายสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต
  แม็คบุ๊ค หรือ แอปเปิ้ล วอช ที่ใช้แล้วและต้องเป็นครั้งเดียวกับที่ขายสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แม็คบุ๊ค หรือ แอปเปิ้ล วอช ใช้แล้วเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 7. กรณีซื้อที่ https://pre-order.uficon.com คำสั่งซื้อทั้งรายการ ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในคำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมด หากโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่นำมาใช้เป็นส่วนลดไม่อยู่ในสภาพตามที่แจ้งไว้
  หรือไม่สามารถส่งมอบเครื่องเก่าดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้รับซื้อตามที่กำหนดได้
 8. การประเมินราคารับซื้อเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด
 9. ราคาส่วนต่างของราคาขายสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, แม็คบุ๊ค หรือ แอปเปิ้ล วอชที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคาซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัท ยูฟิคอน จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของ บริษัท ยูฟิคอน จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. บริษัท ยูฟิคอน จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อเครื่องเก่า บริการทั้งหมดเป็นของ บริษัท รีโมบี เทคโนโลยีส์ จำกัด (www.remobie.com ) และ บริษัท บริษัท คอมพ์ เอเชีย จำกัด (www.compasia.com)
 12. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการรับซื้อเครื่องเก่าได้ที่ Line@UFicon หรือ https://www.uficon.com/trade-in
 13. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชัน ติดต่อ Line@UFicon

เป็นเจ้าของ iPhone ก่อนใคร สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ iStudio by UFicon